I denne ordbog kan du søge på en kategori og antal bogstaver.
Du kan vælge en kategori og se alle ordene i denne kategori.
Du kan vælge en kategori og antal bogstaver i det ord du leder efter og se alle ordene i kategorien med det antal bogstaver.
Hvis du allerede kender nogle af bogstaverne i ordet kan du tilføje dem i søgningen.

God fornøjelse med at bruge ordbogen :)
Hvis du har forslag til kategorier eller ord der mangler i ordbogen er du velkommen til at komme med forslag i forummet “Ord og kategorier”.

0

Løsningsord i "Fag"

 It
 Edb
 Fag
 Vvs
 Etik
 Judo
 Jura
 Kemi
 Lære
 Sang
 Tysk
 Yoga
 Batik
 Dansk
 Finsk
 Fysik
 Græsk
 Idræt
 Kunst
 Latin
 Logik
 Moral
 Musik
 Norsk
 Optik
 Polsk
 Sløjd
 Sport
 Sprog
 Teori
 Aikido
 Alkymi
 Ballet
 Biofag
 Fransk
 Gestik
 Grafik
 Guitar
 Karate
 Klaver
 Maling
 Metrik
 Nautik
 Oologi
 Poetik
 Rytmik
 Spansk
 Statik
 Svensk
 Syning
 Teknik
 Tennis
 Terapi
 Violin
 Aerobic
 Akustik
 Algebra
 Anatomi
 Arabisk
 Atletik
 Aviatik
 Biokemi
 Biologi
 Botanik
 Bowling
 Dynamik
 Engelsk
 Etologi
 Farmaci
 Fodbold
 Fonetik
 Genetik
 Geodæsi
 Geokemi
 Geologi
 Healing
 Hyologi
 Ikebana
 Japansk
 Kaustik
 Keramik
 Kirurgi
 Kricket
 Lydlære
 Lyslære
 Læsefag
 Macrame
 Medicin
 Mekanik
 Melodik
 Metodik
 Motorik
 Myologi
 Nygræsk
 Origami
 Orologi
 Ortoepi
 Otiatri
 Otologi
 Papisme
Side 1 af 8