I denne ordbog kan du søge på en kategori og antal bogstaver.
Du kan vælge en kategori og se alle ordene i denne kategori.
Du kan vælge en kategori og antal bogstaver i det ord du leder efter og se alle ordene i kategorien med det antal bogstaver.
Hvis du allerede kender nogle af bogstaverne i ordet kan du tilføje dem i søgningen.

God fornøjelse med at bruge ordbogen :)
Hvis du har forslag til kategorier eller ord der mangler i ordbogen er du velkommen til at komme med forslag i forummet “Ord og kategorier”.

0

Løsningsord i "Grammatik"

 Køn
 Lyd
 Ord
 Fald
 Morf
 Oral
 Aflyd
 Agens
 Aktiv
 Biled
 Biord
 Datid
 Dativ
 Ental
 Finit
 Genus
 Glose
 Kasus
 Kolon
 Komma
 Modus
 Nasal
 Nomen
 Nutid
 Omlyd
 Radix
 Tilde
 Trema
 Velar
 Vokal
 Accent
 Affiks
 Dental
 Dualis
 Fortid
 Hankøn
 Hunkøn
 Klusin
 Kopula
 Labial
 Medlyd
 Morfem
 Neksus
 Objekt
 Omsagn
 Passiv
 Talord
 Tempus
 Tvelyd
 Verbal
 Verbum
 Ablativ
 Akronym
 Apokope
 Artikel
 Bogstav
 Bøjning
 Cedille
 Diftong
 Diktion
 Ejefald
 Endelse
 Flertal
 Fremtid
 Futurum
 Ganelyd
 Genitiv
 Homonym
 Indskud
 Infinit
 Jegform
 Kortord
 Lokativ
 Lydlære
 Læbelyd
 Låneord
 Neutrum
 Numerus
 Næselyd
 Optativ
 Palatal
 Positiv
 Præfiks
 Præsens
 Punktum
 Relativ
 Selvlyd
 Spirant
 Stedord
 Subjekt
 Suffiks
 Supinum
 Synkope
 Synonym
 Syntaks
 Sætning
 Tandlyd
 Vokativ
 Adjektiv
 Apostrof
Side 1 af 4