I denne ordbog kan du søge på en kategori og antal bogstaver.
Du kan vælge en kategori og se alle ordene i denne kategori.
Du kan vælge en kategori og antal bogstaver i det ord du leder efter og se alle ordene i kategorien med det antal bogstaver.
Hvis du allerede kender nogle af bogstaverne i ordet kan du tilføje dem i søgningen.

God fornøjelse med at bruge ordbogen :)
Hvis du har forslag til kategorier eller ord der mangler i ordbogen er du velkommen til at komme med forslag i forummet “Ord og kategorier”.

0

Løsningsord i "Konge/Kejser/Fyrste"

 Asa
 Bej
 Dan
 Han
 Hen
 Lam
 Leo
 Ras
 Rex
 Roi
 Zar
 Zog
 Abel
 Agis
 Akab
 Alba
 Atle
 Bela
 Carl
 Czar
 Drot
 Erik
 Fahu
 Fuad
 Geta
 Gorm
 Hans
 Igor
 Inge
 Ivan
 Jean
 Juan
 Karl
 Khan
 Knud
 Knut
 Lear
 Lvov
 Nero
 Olav
 Oluf
 Omar
 Otho
 Otto
 Paul
 Rama
 Saud
 Saul
 Shah
 Smek
 Tsar
 Vasa
 Zogu
 Abbas
 Adils
 Adolf
 Akbar
 Amled
 Baron
 Bjørn
 Boris
 Carol
 Cyrus
 Cæsar
 David
 Eirik
 Emune
 Eurik
 Farao
 Faruk
 Fenge
 Filip
 Frans
 Franz
 Frode
 Gaius
 Galba
 Georg
 Greve
 Gylfe
 Hakon
 Henry
 Håkon
 Idris
 Jakob
 James
 Johan
 Josef
 Knupa
 Konge
 Kreon
 Kyros
 Louis
 Midas
 Milan
 Mogul
 Negus
 Nerva
 Niels
 Oscar
Side 1 af 3